Pomoc so stránkou X

Táto stránka používa cookies pre zlepšenie funkcionality. Viac informácií

Rozumiem
21. 03. 2023|Blahoslav

Rýchle fakty

Návštevnosť

Celková návštevnosť portálu Begin.sk.

Návštevnosť 56 055

RegistrovanÍ užÍvatelia

Počet zaregistrovaných ľudí, ktorí majú záujem o zamestnanie.

Registrovaný uživatelia 1460

Pracovné ponuky

Aktuálny počet zverejnených ponúk na voľné pracovné pozície.

Pracovné ponuky 0 ponúk

Inzerujúce spoločnosti

Aktuálny počet registrovaných spoločností na portáli Begin.sk.

Inzerujúce spoločnosti 53

O nás

Spoločnosť Begin, s.r.o. bola založená dňa 10.3. 2016 za účelom vytvorenia a prevádzkovania
nového pracovného a dopytového portálu na Slovensku. Portál bol oficiálne spustený dňa
18.10.2016. Naším prioritným cieľom je spokojnosť klientov so službami, ktoré poskytujeme.
Tvorbe portálu predchádzali rozhovory s podnikateľmi, ktorí sa často stretávajú s vyhľadávaním
nových zamestnancov a nových obchodných príležitostí. Pýtali sme sa, aké riešenia by uvítali pri
hľadaní zamestnancov a nových obchodných príležitostí. Na základe odpovedí, ktoré sme dostali,
sme sa rozhodli vytvoriť nový portál, zakomponovať odpovede do funkcií portálu a tým
zjednodušiť prácu pri vyhľadávaní nových zamestnancov alebo obchodných príležitostí. Veríme,
že prostredníctvom nášho portálu spojíme veľa ľudí hľadajúcich zamestnanie s tými, ktorí
poskytujú zamestnanie. A rovnako tak veríme, že prostredníctvom nášho portálu nájdete množstvo
obchodných príležitostí, ktoré zvýšia obrat Vašej spoločnosti.

Kontakt

Adresa

Begin, s.r.o.
Dvory 581
02001 Púchov
Slovenská republika
Tel.: +421 908 704 979
E-mail: info@begin.sk

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Begin, s.r.o.
Sídlo: Dvory 581
02001 Púchov
Reg.: Okresný súd Trenčín, č.z. 32775/R
IČO: 50 212 541

DIČ: 2120220916
IČ DPH: SK2120220916

Bankové spojenie

VÚB, a.s.
Sídlo banky: Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava 25, Slovensko
Číslo účtu: 3642581453/0200
SWIFT (BIC): SUBASKBX
IBAN: SK18 0200 0000 0036 4258 1453